Liečebná rehabilitácia

Čo je liečená rehabilitácia?

Liečebná rehabilitácia je špeciálne cvičenie pod vedením kvalifikovaného rehabilitačného pracovníka alebo sestry. Cvičenie sa prevádza u pacienta v jeho domácom prostredí.

Komu je určená liečebná rehabilitácia?

Liečebná rehabilitácia je určená pacientom po cievnych príhodách , úrazoch, zlomeninách alebo po operáciach, ktorí vyžadujú rehabilitáciu  a nie sú schopní samostatne návštevovať ambulantné rehabilitačné zariadenie.

Kto odporúča a kto financuje liečebnú rehabilitáciu?

Hradia ju všetky zdravotné poisťovne – VšZP, Dôvera, Union. Je určená pacientom po cievnych príhodách , úrazoch, zlomeninách alebo po operáciach, ktorí vyžadujú rehabilitáciu  a nie sú schopní samostatne návštevovať ambulantné rehabilitačné zariadenie. Zatiaľ v okrese Šaľa.

Základné rehabilitačné výkony:

– špecialne cvičenie po operácie chrbtice, kľbov, zlomenín

– špeciálne polohovanie tela a častí končatín

– liečebná telesná výchova na zlepšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov

– individuálna cielená ergoterapia

– cielená odborná inštruktáž

– individuálna dychová gymnastika

Potrebujete liečebnú rehabilitáciu?

Potrebujem rehabilitáciu