Domáca ošetrovateľská starostlivosť

 • Komu je určená domáca ošetrovateľská starostlivosť?

  Je určená všetkým vekovým skupinám po nemocničnej liečbe a pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie. Taktiež chronicky chorým, ktorí vzhľadom na zdravotný stav nemôžu dochádzať do ambulancie.

 • Kto ordinuje a odporúča domácu ošetrovateľskú starostlivosť?

  Obvodný, odborný a ošetrujúci lekár.

 • Kto vykonáva domácu ošetrovateľskú starostlivosť?

  Skúsené zdravotné sestry ADOS, ktoré majú dlhoročnú prax s ošetrovaním v domácnosti, aj na lôžkových oddeleniach v nemocnici.

 • Kto financuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť?

  Štandardné služby sú hradené zdravotnými poisťovňami – VšZP, Dôvera, Union.

Zákroky, ktoré poskytujeme podľa ordinácie lekára

Injekčná liečba a odbery

 • Odber biologického materiálu na vyšetrenie (krv, moč, výtery)
 • Príprava, podávanie a sledovanie infúznej liečby
 • Podávanie všetkých druhov injekcií – pod kožu, do svalu, do žily
 • Podávanie liekov vo všetkých formách
 • Aplikácia neinjekčnej formy
 • Meranie krvného tlaku, pulzu, dychu telesnej teploty
 • Meranie hladiny glykémie a cholesterolu

Ošetrovanie rán a dekubitov

 • Prevencia preležanín (dekubitov) a polohovanie
 • Nácvik starostlivosti spojený s poradenstvom o imobilného pacienta
 • Preväzy a ošetrenia rán (vredy, dekubity, pooperačné rany, rany po amputácii)

Injekčná liečba a odbery

 • Zavedenie a výmena permanentného katétra u žien, výplachy katétrov u mužov
 • Podanie očistnej a liečebnej klyzmy
 • Starostlivosť o stomický vývod, spolupráca s ILCO klubom
 • Komplexná starostlivosť o onkologického pacienta
 • Komplexná starostlivosť o chorého v terminálnom štádiu

Potrebujete domácu ošetrovateľskú starostlivosť?

Potrebujem