Združenie priateľov ADOS DOMA

Každého z nás už niekedy postihla choroba. Či už išlo o ľahšie alebo vážnejšie ochorenie, vždy sme ocenili starostlivosť okolia. Sú medzi nami ľudia, ktorí nemajú toľko šťastia a svoj zhoršený zdravotný stav znášajú sami a často bez potrebných financií.

Každý pacient má nárok na predpis dostať určité množstvo obväzového materiálu na mesiac, ale mnohým pacientom s chronickými ranami to nestačí a nemôžu si dovoliť dokúpiť obväzy, prubany, leukoplasty a iný špeciálny obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, chýbajú im zdravotnícke pomôcky – antidekubitárne matrace, pomôcky do postelí, pomôcky do kúpelne, invalidné vozíky, barle, chodítka.

Už sumou 15 Eur dokážeme zakúpiť 10 ks obväzov, 1 leukoplast a 1 dezinfekčný roztok 120 ml na jedného pacienta.

Mnohí pacienti majú zhoršené liečebné podmienky v ich vlastnom domácom prostredí a ich návrat medzi zdravých sa spomaľuje. Aj dôstojné umieranie je súčasťou života a našej práce.

V našom občianskom združení Združenie priateľov ADOS DOMA sa snažíme zlepšovať liečebné, ošetrovateľské a sociálne podmienky pre našich pacientov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Našich pacientov podporujeme a snažíme sa ich udržať v dobrej fyzickej a psychickej kondícii a taktiež rozvíjame ich sebaobslužné aktivity.

Pre naše fungovanie potrebujeme aj Vašu pomoc. Staňte sa Priateľom ADOS DOMA. Pomôžte zlepšiť domácu ošetrovateľskú starostlivosť pre ľudí, ktorí sú odkázaní na fyzickú, psychickú a sociálnu pomoc druhých.

Ako môžete podporiť dobrú vec?

  • Môžete poukázať ľubovoľnú sumu na bankový účet Združenie priateľov ADOS DOMA vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č.ú. 5068238499/0900,
  • darovať zánovné zdravotnícke pomôcky
  • darovať nepotrebný zdravotnícky materiál

Vďaka Vašim príspevkom dokážeme pravidelne dokupovať pre našich pacientom obväzový

materiál, dezinfekčné prostriedky, zdravotné pomôcky do domáceho prostredia pacienta.

V mene všetkých, ktorým Vaša veľkorysosť umožní dôstojne znášať svoju chorobu, Vám ďakujeme.

 

Mgr. Darina Jobbágyová

Združenie priateľov ADOS DOMA

Komu a ako sme už pomohli?

Darovali sme zdravotnícke potreby a materiál  v hodnote 150€ pre imobilnú pacientku Janku Paškovú z Váhoviec

Novému DD Šaľa, Nešporová ul., sme darovali 1 mobilný invalidný vozík a 1 chodítko  pre pacientov

Pre pána Gabriela Horvátha zo Šale sme darovali 1 francúzsku barlu

Darovali sme  v spolupráci so spoločnosťou Slovcare elektrickú polohovateľnú posteľ s matracom pre pani Magdalénu Ďurišovú z Trnovca nad Váhom

Darovali sme skladaciu palicu pre pána Miroslava Pauló zo Šale

A stále sa snažíme pomáhať ďalším…

Chcem pomôcť tým, ktorí to potrebujú

Chcem pomôcť

Naše údaje

Obchodné meno: Združenie priateľov ADOS DOMA
IČO / SID: 42371791
Právna forma: Združenie
Adresa: Hlavná 13/53, 92701 Šaľa
Účet: 5068238499/0900 (Slovenská sporiteľna)
IBAN: SK14 0900 0000 0050 6823 8499

Ďakujeme našim sponzorom

COOP Jednota Galanta
p. JUDr. Csizmadiová, Selice
p. Ing. Guizon, Šaľa
p. Hojdík, Šaľa
p. Ing. Lenčéš, Horná Kráľová
p. Ing. Oláh, Matúškovo
p. Šuchová, Šaľa
rod. Vajícseková, Diakovce
p. Tóthová, Šaľa